Čistenie a odmasťovanie / Spreje / Novaglas®

novaglas®

Čistiaci a odmasťovací prostriedok pre sklo, optiku, LCD displeje a obrazovky, tvrdé plasty a pod. Je netoxický, nehorľavý a biologicky rozložiteľný. Odstraňuje nečistoty, mastnoty, oleje a tuky, čiastočne i atrament a nevytvrdené farby. Obsah VOC je len 0,09 kg na 1 kg látky. Nemá žiadne výstražné symboly.

 

POUŽITIE

NOVAGLAS® sa používa na všetky typy povrchov, vrátane plastov a eleastomerov, predovšetkým tvrdých plastov, skla, LCD displejov a pod. Veľmi dobre sa uplatňuje na priemyselné čistenie a odmasťovanie mierne znečistených a mastných povrchov dielov pred ďalšími aplikáciami. Svojím zložením a rýchlym odparovaním je vhodný na čistenie a odmasťovanie skiel, okien, priezorov, povrchov elektronických prístrojov (kopírky, faxy), obrazoviek a LCD monitorov. Elektronické prístroje, LCD monitory a obrazovky je nutné pred čistením vypnúť. Vďaka testovaniu na optickú čistotu je veľmi dobre použiteľný na optické prístroje, šošovky a pod. Nezanecháva žiadne šmuhy. Je absolútne bezpečnou látkou výrazne zlepšujúcou pracovné podmienky a dopady na životné prostredie, vrátane znižovania emisií VOC.

 

Výhody

• bez výstražných symbolov a R - viet

• dobrá aplikácia

• rýchle odparovanie

• veľmi nízky obsah VOC (9 %)

• nezanecháva žiadne optické nečistoty a šmuhy

NÁVOD NA POUŽITIE

NOVAGLAS® sa nanáša striekaním, natieraním alebo ponorením. Povrchy elektronických prístrojov, LCD monitorov a obrazoviek, okná a priezory je vhodné čistiť pomocou utierok. U povrchov, kde je riziko zatlačenia prípravku do štrbín, nanášame prípravok na utierku, ktorou potom vlastne povrch čistíme. Pri čistení a umývaní povrchov dielov a súčiastok je vhodné použiť štetce a kefy.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20 °C): kvapalina

Horľavosť: nie je horľavina

Výstražné symboly: nie sú

R - vety: nie sú

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

0,25 l rozprašovač / 258 000

25 l kanister / 258 025

40 l kanister / 258 040

200 l sud / 258 200

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.