Čistenie a odmasťovanie / Spreje / Technox®

TECHNOX® je čistiacim a odmasťujúcim prostriedkom s pomalým odparom, určený najmä pre odstraňovanie zvyškov asfaltu a dechtu.

 

POUŽITIE

TECHNOX® odstraňuje zvyšky asfaltu a dechtu z kovových a betónových plôch a múrov. Je ho možné použiť k odstraňovaniu zvyškov lepidiel, stvrdnutých mazacích prostriedkov, olejov a tukov obsahujúcich nečistoty. Je obzvlášť vhodný pre čistenie automobilov, stavebných strojov, zariadenia na výrobu obalových zmesí, zariadenia na prepravu a spracovanie ropy, stavebných konštrukcií, múrov a betónu.

 

Výhody

• veľmi jednoduché, účinné a rýchle použitie

• veľmi účinný

• univerzálne použiteľný

NÁVOD NA POUŽITIE

Hrubé nečistoty mechanicky odstráňte. Na skrytom mieste vyskúšajte či TECHNOX čistenú plochu nenarušuje. Pri väčšom znečistení nechať pôsobiť dlhšiu dobu. Môžete si pomôcť štetcom alebo kartáčom. Postup možno opakovať niekoľkokrát. Čistenú plochu na záver utrite čistou a suchou handrou a opláchnite prúdom vody.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Farba: Bezfarebný

Bod vznietenia: 495 ºC

Bod vzplanutia: > 23 ºC

Relatívna hustota (20 ºC): 775-820 kg/m3

Rozpustnosť vo vode: Prakticky nerozpustný

Kategória odparu: Rýchly odpar

(podľa PN 18/10)

Rýchlosť odparu: < 10 min

(podľa PN 18/10)

 

OBSAH

600 ml sprej

 

SKLADOVÉ ČÍSLO

201 320

technox®

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.