Čistenie a odmasťovanie / Spreje / Soltech®

soltech®

Čistiaci prostriedok pre všetky oblasti priemyslu Veľmi rýchlo sa odparuje, a preto nachádza uplatnenie tam, kde pomalé odparenie zabraňuje používať iné čistiace prostriedky.

 

POUŽITIE

SOLTECH® sa veľmi rýchlo odparuje, a preto nachádza uplatnenie tam, kde pomalé odparenie zabraňuje používať iné čistiace prostriedky. Odstraňuje zvyšky lepidiel, mazacích prostriedkov, olejov a nečistôt. Čistí a odmasťuje časti strojov, jednotlivé diely a súčiastky pri opravách zariadení. Je vhodný napríklad pre prípravu povrchu pred tmelením a tesnením.

 

Výhody

• veľmi jednoduché použitie

• pre čistenie zle prístupných miest

• šetrí čas

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred použitím dózu dôkladne pretrepte.

2. Nanášajte zo vzdialenosti cca 20 – 30 cm.

3. Pri väčšom znečistení hrubú nečistotu mechanicky odstráňte.

4. Nástrek môžete niekoľkokrát opakovať

 

TECHNICKÉ DÁTA

Bod vzplanutia: pod –18 °C

Hustota (20 °C): 675 kg/m3

Tenzita pár (40 °C): 550 kPa

 

OBSAH

600 ml sprej

 

SKLADOVÉ ČÍSLO

201 300

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.