Čistenie a odmasťovanie / Spreje / Airsol®

nerezit g9®

Špeciálny výrobok v spreji pre čistenie, starostlivosť a ochranu matných a leštených nerezových plôch vo vnútornom a vonkajšom prostredí, pričom ošetrené plochy pôsobia ako nové. Uplatnenie nachádza vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb, predovšetkým v gastronómii a údržbe budov.

 

POUŽITIE

NEREZIT® ľahko odstraňuje špinavý a mastný film z nerezových plôch. Dobre čistí i veľké plochy nerezí a nezanecháva pritom žiadne šmuhy ani škvrny. Na povrchu čisteného materiálu zanecháva tenký ochranný film, ktorý odpudzuje vodu a zároveň i čiastočne zabraňuje prichytávaniu odtlačkov prstov. Je vhodný k čisteniu a ochrane výrobkov z nerezi ako v priemysle, tak i v domácnosti. Veľmi dobre sa uplatňuje pri čistení nerezových držiakov, kľúk, krytov, rámov, madiel, trubiek, ozdobných krytov, sanitárnych zariadení, výparníkov, odsávačov, kuchynských prístrojov a ďalších. Veľmi špinavé povrchy, napr. v kuchyni musia byť najprv očistené patričnými čistiacimi prípravkami. Má taktiež veľmi dobré antistatické vlastnosti.

 

Výhody

• ľahká aplikácia

• čistí bez šmúh

• oživuje zašlé povrchy

• antistatické vlastnosti

NÁVOD NA POUŽITIE

Dózu pred použitím dôkladne pretrepte. Nanášajte zo vzdialenosti 15-20cm. Ošetrený povrch utrite dosucha a doleštite suchou handrou.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Bod vznietenia: < 0 °C

Tenzita pár (20 °C): 8300 hPa

Samovznietenie: > 200 °C

Hustota (20 °C): 693 kg/m3

 

OBSAH

650 ml sprej

 

SKLADOVÉ ČÍSLO

203 340

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.