Čistenie a odmasťovanie / Spreje / Airsol®

airsol®

AIRSOL® je špeciálny viacúčelový prípravok v spreji, ktorý prúdom vzduchu urýchľuje odparovanie rozpúšťadiel, odstraňuje prach a nečistoty z ťažko prístupných miest, dokáže podchladiť až na –60 ºC.

 

POUŽITIE

AIRSOL® dokáže prúdom vzduchu (pokiaľ je vo zvislej polohe ventilom nahor) odstrániť prach a nečistoty z ťažko prístupných miest elektrických zariadení a elektrických obvodov. Jedná sa o interný plyn, ktorý nenarušuje izoláciu a izolačné vrstvy chúlostivých elektronických zariadení. Dá sa použiť aj na urýchlenie odparenia rozpúšťadiel. AIRSOL® (otočený ventilom dole) dokáže podchladiť diely až na –60 ºC. Tejto vlastnosti sa dá využiť aj pri diagnostike elektronických obvodov, čidiel, snímačov a pod. Prudké ochladenie má tiež vplyv na teplotnú rozťažnosť materiálov. Vďaka tomu AIRSOL® nachádza uplatnenie aj pri montáži a demontáži dielov. AIRSOL® je určený na opravy a údržbu strojov a zariadení, kancelárskej a telekomunikačnej techniky, počítačov, elektronických obvodov a všetkých elektrických zariadení, kde prach a nečistoty môžu byť príčinou porúch.

 

Výhody

• ľahká aplikácia

• netoxický

• nehorľavý

• nenarúša izolačné vrstvy

• pomôže aj v ťažko prístupných miestach

• podchladzuje až na –60 ºC

NÁVOD NA POUŽITIE

Prúd vzduchu – AIRSOL® držte vo zvislej polohe ventilom nahor, používajte červený ventil bez krátkej trubičky. Slúži pre odstraňovanie prachu a pre vysúšanie. Zmrazovanie – AIRSOL® držte vo zvislej polohe ventilom dole, používajte biely ventil s krátkou trubičkou. AIRSOL® striekajte zo vzdialenosti cca 15 cm na požadované miesto, čím docielite jeho podchladenie.

 

UPOZORNENIE

Vyvarujte sa priameho kontaktu s kvapalným plynom, hrozí nebezpečenstvo popálenia dôsledkom zmrazenia. Nikdy nestriekajte proti telu. Dodržujte zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota vznietenia: nad 450 °C

Tenzita pár (20 °C): 430 kPa

Hustota (20 °C): 1225 kg/m3

 

OBSAH

400 ml sprej

 

SKLADOVÉ ČÍSLO

201 400

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.