Čistenie a odmasťovanie / Výrobky riediteľné vodou zásadité / Novalon®

NOVALon®

Koncentrovaný odmasťovací a čistiaci prostriedok pre technické použitie. Je netoxický, nehorľavý a biologicky

rozložiteľný. Nahrádza chlórované uhľovodíky, benzín a ostatné toxické a horľavé odmasťovadlá.

 

POUŽITIE

NOVALON® sa používa k technickému čisteniu v priemyslových podnikoch, autoopravovniach, potravinárskych prevádzkach a pri všeobecnej údržbe. Ako koncentrát sa neodporúča používať. Riedi sa podľa typu a sily znečistenia od 1 : 2 až 1 : 100 s vodou. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, po niekoľkých minútach sa spláchne vodou. použitie štetca, kefy alebo tlaku zároveň so zvýšením teploty pracovného roztoku až na 85°C výrazne zvyšuje účinnosť.

 

Výhody

Výborne čistí – narušuje súdržné sily medzi nečistotou a povrchom, s nečistotou emulguje na emulziu, ktorú možno ľahko opláchnuť vodou a rozdeliť na dve zložky – nečistotu a roztok NOVALONU®. Je veľmi úsporný a univerzálny v použití.

 

RIEDENIE

motory, obrábacie stroje, autodiely - 1 Diel NOVALONU®, 2 Diely vody

silno znečistené podlahy, stroje - 1 Diel NOVALONU®, 5 Dielu vody

potravinárske stroje a prevádzky - 1 Diel NOVALONU®, 10 Dielu vody

čistenie vysokým tlakom, všeobecné čistenie - 1 Diel NOVALONU®, 40 - 100 Dielu vody

ZLOŽENIE

Zmes neiónových tenzidov, emulgačných látok, alkálií a stabilizátorov, pH 13.0 (pri 20°C).

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri dlhšej práci používajte rukavice a ochranné okuliare.

 

PRVÁ POMOC

Pri vniknutí do očí vyplachujte veľkým prúdom vody, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Pri požití vypite veľké množstvo vody, vyvolajte vracanie. Po dlhodobom styku s pokožkou ju omyte vodou a ošetrite regeneračným krémom.

 

LIKVIDÁCIA

Po oddelení ropných látok (lapol a pod.) likvidujte cez kanalizačnú čistiareň.

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• NR® • REK® • NOVÝ OTAVON® • PREČERPÁVACIA PUMPIČKA • VÝPUSTNÝ VENTIL • RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 300 ml • ROT 1,5L • ROT MAX 6 L

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

25 l kanister / 210 025

40 l kanister / 210 040

200 l sud / 210 200

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.