Špeciálne produkty / Povoľovanie spojov / Wega®

WEGA® odpudzuje vlhkosť, uvoľňuje hrdzu, chráni pred koróziou a agresívnymi látkami , čistí. Uplatnenie nachádza pri opravách a údržbe vo všetkých dielňach.

 

POUŽITIE

WEGA® zamedzuje vzniku skratov v elektrických zariadeniach, dlhodobo chráni pred agresívnymi látkami a tým bráni vzniku oxidácie. Má mimoriadne vodoodpudivé účinky a rieši nielen problematiku navlhnutých alebo zaplavených elektroinštalácií, ale má i funkciu dlhodobej preventívnej ochrany. Veľmi dobre sa uplatňuje i pri mazaní jemnej mechaniky. Vysoká prenikajúca schopnosť ju umožňuje použiť pre uvoľňovanie zahrdzavených zariadení alebo pevne dotiahnutých spojov, nepohyblivých súčiastok, lán a ťahadiel.

 

Výhody

• Vytesňuje vodu

• Chráni pred koróziou

• Uvoľňuje nepohyblivé spoje

• Maže jemnú mechaniku

NÁVOD NA POUŽITI

1. Pred použitím dózu pretrepte.

2. Výrobok môžete aplikovať len na el. zariadenie odpojené od siete!

3. U zhrdzavených spojov nechajte pôsobiť a následne demontujte.

4. V prípade silnejšieho zhrdzavenia alebo oxidácie postup zopakujte niekoľkokrát.

 

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu: 189 °C

Bod vznietenia: < -30 °C

Bod tuhnutia: -52 °C

Hustota ( 20oC ): 577 kg/m3

Tenzita pár ( 20oC ): 3015 mm Hg

Elektrická pevnosť: >30kV/cm za min. ASTM D8777

Obsah pevných látok: približne 30 %

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • NO 1®

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej / 200 250

wega®

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.