Čistenie a odmasťovanie / Výrobky riediteľné vodou kyslé / K 3®

K 3® je čistiaci a renovačný prípravok na odstraňovanie vápenatých usadenín z výmenníkov tepla, kotlov, chladiacich veží, kondenzačných jednotiek, sterilizátorov a pod.

 

POUŽITIE

K 3® sa používa všade tam, kde vodný kameň bráni správnej funkcii zariadenia – hlavne u výmenníkov tepla, hrejivých špirál, trubiek, trysiek apod. Je bezpečný k plastickým hmotám, sklu a väčšine kovov – hlavne k oceli, nerezovej oceli, železu, medi, zinku a hliníka.

 

Výhody

• ľahká aplikácia

• bezpečný k väčšine povrchov

• vysoko účinný

NÁVOD NA POUŽITIE

Zariadenie odpojte a vypustite všetku náplň, vypláchnite vodou. Pre čistenie výmenníkov tepla si pripravte dostatočné množstvo roztoku K 3® vo vode – doporučený pomer riedenia je 10 – 20% (na 10 l vody 1 – 2 kg K 3®). Roztok zahrejte na 45 – 55 °C a nechajte cirkulovať cca 10 – 15 min., priebežne kontrolujte pH a udržujte ju v intervale 1,5 – 2,0 ďalšími prípravkami K 3® (po dobu 1 – 2 hodiny). Po vyčistení a odstránení vodného kameňa celý systém vypláchnite prípravkom NOVALON® 2000 (riedenie 1 : 5 s vodou) a následne čistou vodou tak, aby pH vytekajúceho roztoku odpovedalo pH čistej vody. Výmenník môžete pripojiť späť do obvodu, alebo ho môžete nakonzervovať a odstaviť.

 

UPOZORNENIE

Odstránením vrstvy vodného kameňa môžete odkryť prípadné poškodenie čisteného povrchu (zhrdzavenie) – za takýto stav nenesieme žiadnu zodpovednosť. Vždy skontrolujte doporučenie výrobcom zariadenia, či dovoľuje tento spôsob čistenia. K 3® zásadne nemiešajte s inými čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami!

 

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20 °C): kryštalická látka

Hodnota pH: kyslá

 

LIKVIDÁCIA

Výrobok sa čistiacim procesom sám neutralizuje, obvykle nie je nutná úprava pH odpadovej vody. Likvidujte cez kanalizačnú čistiareň.

 

SÚVISIACE PRODUKTY

• NR® • REK® • NOVÝ OTAVON®

 

OBSAH / SKLADOVÉ ČÍSLO

30 kg kýblik / 246 020

K 3®

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.