Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o.,
Dr. G. Schaefflera 4,
909 01 Skalica

tel.:  (034) 664 76 97,
fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

e-mail: novato@novato.sk